070 966 3053 info@grubbygardens.se

Tjänster

Grubby Gardens erbjuder allt från rådgivning om mindre justeringar, till kompletta design- och anläggningsprojekt som omfattar hela trädgården och där vi ta hand om allt åt dig. Grubby Gardens välkomnar kunder i hela Stor Stockholm och närliggande delar av Uppsala. 

En väldigt viktig del av trädgårdsdesign är att hitta, skapa och inreda rum i trädgården som passar platsen och hur du lever ditt liv. Detta gör vi med hjälp av både växter och material. Grubby Gardens är dessutom mån om att ta tillvara så mycket som möjligt av det som redan finns på platsen – växter, material, biologisk mångfald, regnvatten och även det som vanligtvis ses som trädgårdsavfall – för att utforma en levande, välmående trädgård med ett fungerande kretslopp. 

Välkommen att ta kontakt med mig!

För information om tidigare projekt se här.

 

Hembesök

Alla trädgårdsdesignuppdrag inleds med ett hembesök där syftet är att lära känna dig och trädgården och dina praktiska, estetiska och själsliga behov och önskemål.

Pris Hembesök

 Pris hembesök: 3 000 kr Inkl. moms

Resor inom Storstockholm ingår

Trädgårdsdesigntjänster

Ett trädgårdsdesignprojekt levereras i form av ritningar och dokument. Alla kunders behov ser olika ut. Efter hembesöket skräddarsyr jag en offert som är anpassad efter just dina behov och som du sedan tar ställning till. 

Slow-trädgårdsdesign 

Slow-trädgårdsdesign är hands-on-trädgårdsdesign där vi renoverar din trädgård samtidigt som vi jobbar med designprocessen.

Vi börjar med att ta fram det som finns i trädgården för att senare göra justeringar för att få känslan och funktionerna du vill ha. Genom att vi jobbar med, och observerar trädgården under en säsong får den tid att visa vad som finns och du får tid att bo in dig. Under tiden påbörjar vi designprocessen. Tillfälliga planteringar och krukarrangemang gör att du kan njuta av trädgården även under tiden som processen pågår.

Läs mer om slow-trädgårdsdesign…

 Innehåll i ett trädgårdsdesignprojekt 

Du som kund är delaktig i varje steg av projektet. Vi börjar ofta med att hitta och skapa ”rum” i din trädgård, med hjälp av ritningar funktionsplan och idéskisser. Nästa steg är att bygga dessa rum och att hitta en röd tråd som ger en estetiskt tilltalande helhet. Då har man en illustrationsplan med tillhörande 3D-vy(er), enkel lista med växtförslag och ett idékollage till sin hjälp. Tredje och sista steget i ett trädgårdsdesignprojekt är en detaljinredning av trädgården. I tredje fasen skapas planteringsplaner, eventuell markplaneringsplan och en detaljerad växt- och materiallista. Dessa dokument kan sedan användas som underlag för anläggnings-/konstruktions-offert och växtinköp oavsett om du anlitar någon eller utför jobbet själv.

Vilka ritningar och dokument som behövs är väldigt individuellt. Här kan du läsa om och se exempel på några ritningar.  

Tillägg

Följande kan beställas som en del av din trädgårdsdesignprojekt: 

  • Belysningsstrategi och plan
    Ljussättning av utomhusmiljöer är ett samspel mellan att möta våra egna behov och att ta hänsyn till det vi behöver göra för att skydda nattlevande djur och insekter. Jag kallar det för ett samspel hellre än en begränsning eftersom jag ser att de olika behoven kan tillfredsställas med bara lite kreativitet och omtänksamhet. Grubby Gardens erbjuder en ritning med förslag på armaturer och var de ska placeras samt en strategi för hur belysningssystemet kan användas på bästa sätt.
  • Skötselplan
    En skötselplan beskriver det som behöver göras i er trädgård under årets gång för att ta hand om din trädgård och dina nya växter på bästa sätt. Detta är en ovärderlig hjälp om du inte är så van vid trädgårdsskötsel och vill att din trädgård ska få bästa möjliga omvårdnad och utveckling. Skötselplanen är också ett bra underlag om du vill köpa in skötseltjänster.

Pris Trädgårdsdesign

Enligt offert. 

Priset för en trädgårdsdesign ligger normalt mellan 7 000 – 45 000 kr inkl. moms. 

Priset beror på trädgårdens storlek och komplexitet och projektets omfattning.
För slow-trädgårdsdesigntjänsten tillkommer konstnaden för det praktiska arbetet i trädgården.

BRF & Företag

Kontakta gärna Grubby Gardens för en diskussion om hur jag kan hjälpa er att formge innergården eller utemiljön. Efter ett första kostnadsfritt möte på plats skräddarsyr jag en offert, för att underlätta er beslutsprocess.

Från design till färdig trädgård

Grubby Gardens tar gärna hand om hela projektet åt dig, från design till färdig trädgård.

Detta gör vi bäst genom att vara på plats under hela projektet och jobba praktiskt – oftast med fokus på förberedande av växtbäddar, plantering och skötsel – samtidigt som vi leder projektet. Detta gör att vi har full koll på allt som görs i trädgården, vi ser snabbt om det har blivit missförstånd och vi finns till hands när frågor uppstår. Vi får även möjlighet att göra finjusteringar som alltid behövs när ritningar omsättas till verklighet, speciellt när man jobbar med levande material. För större projekt arbetar jag ofta tillsammans med Karin Widlund, Solstigens Trädgårdsbyrå.

Vill du istället anlita en anläggningsfirma eller anlägga själv, kan en genomgång av ritningarna med den som kommer att göra anläggningsarbetet spara mycket tid och säkerställa att trädgården blir som vi hade tänkt oss, och jag hjälper mer än gärna till med växtinköp och plantering.

Medverkan under plantering/anläggning

Pris: Plantering 650 kr/timme, projektkoordination 950 kr/timme inkl. moms.

Trädgårdsrådgivning

Om du bara önskar lite tips och råd om en mindre del av trädgården, eller kanske några idéer om vad du kan göra för att bättre gynna biologisk mångfald, eller för att introducera ätbara perenner i trädgården, kan en trädgårdsrådgivning passa utmärkt. En trädgårdsrådgivning består av ett par timmar på plats i trädgården. Du håller i pennan.

Bestämmer du att gå vidare med en trädgårdsdesigntjänst efter en trädgårdsrådgivning så får du det kompletterande hembesöket kostnadsfritt.

Trädgårdsrådgivning

Pris: 3 000 Kr inkl. moms.

Resor inom Storstockholm ingår.

3d_vy_with frame
Illustrationsplan 1
Illustrationsplan 2