070 966 3053 info@grubbygardens.se

Även trädgårdsidyllen kan ha sina problem. Ett av dessa problem är parkslide (Reynoutria japonica, tidigare kallad Fallopia japonica). Parkslide introducerades i Sverige som en prydnadsväxt. I sitt ursprungsland har den naturliga fiender som håller den i schack men här saknas dessa fiender. Parkslide är extremt snabbväxande och kan sprida sig över stora områden. Den tränger ut andra växter då dennes rötter och jordstammar utsöndrar ett ämne som är giftigt för andra växter. Nya skott kan dyka upp 7 meter från moderplantan. Om man bränner resterna av parkslide är det tydligen till och med möjligt för den att skapa nya plantor från askan. En av mina kunder har ett bestånd av parkslide varpå jag ringde till en av de tekniska konsulterna på Byggros för att be om råd. Här delar jag med mig av rådet jag fick.

Ett bestånd av parkslide i Uppsala Botaniska trädgård.

Ett bestånd av parkslide i Uppsala Botaniska trädgård. Polygonum cuspidatum är ett annat botaniskt namn för samma växt.

Det tar flera år att bekämpa parkslide

Det är värt att säga det här i början: Det tar flera år för att bekämpa parkslide! Den är så pass starkväxande att den kan leta sig in i husgrunder eller hårdgjorda ytor och orsaka skador.

Använd inte gift

Gifter biter knappt på den – den lagrar stora mängder energi i sina långa rötter och giftet når inte ner. Detta är i alla fall glädjande eftersom det då inte finns någon anledning att prova med gifter som kan döda och förstöra så mycket annat i naturen.

Stör aldrig rötterna

Parkslide reagerar på ett väldigt aggressivt sätt om man ger sig på rötterna (t.ex genom att försöka gräva upp den). En 0,7 g rotbit är tillräckligt för att parkslide ska kunna bilda en ny planta. Den 1 augusti 2018 trädde flera nya lagar i kraft som till exempel gör det straffbart att sprida invasiva främmande arter som parkslide genom att t.ex. transportera växten med rötter på ett osäkert sätt.

Därför är det bättre att aldrig störa rötterna, utan klippa av stammarna och täcka med en duk som avsetts för ändamålet och sedan lägga 20 cm av t.ex. sten eller jord ovanpå för att tynga ner duken. Ett område på 3m utanför det sista plantan i beståndet ska täckas.

Om parkslide växer intill en trädstubbe eller träd som ska fällas

Stubbfräsning innebär samma risker som att störa rötterna på parkslide genom att gräva. Därför ska stubbar inte stubbfräsas. Istället är det bättre att skära av stammen så nära marken det bara går för att sedan täcka med duken och massorna – det kanske måste bli en kulle av jordmassor på och kring den del av stubben som är kvar.

Om parkslide växer intill ett berg eller annan konstruktion

Det går ju inte täcka ett berg på detta sätt med duk. Istället läggs duken så tätt inpå berget som möjligt. Därefter måste småplantor av parkslide som växer upp intill berget klippas bort. Det gäller att hålla efter kontinuerligt annars är risken stor att parksliden sprider sig igen ovanpå duken och återetableras. Ett sätt att delvis motverka problemet är att lägga en remsa av stenar ovanför duken intill berget (kanske 30cm bred) istället för jord för att göra det lite svårare för parksliden att etablera sig (även om det kommer att bildas jord oavsett så småningom pga. organiskt material som löv)

Om det växer några mindre stammar av parkslide på ett annat område

Om det växer några mindre stammar av parkslide på ett annat område kan det vara ett alternativ att kontinuerligt hålla efter och att klippa bort parksliden så snart den växer upp (om du inte vill täcka enligt instruktionen ovan). Viktigt är dock att inte gräva här och störa rötterna, varför du behöver fundera väldigt noga vad du vill göra i ett sådant område.

Var noga med hur du tar hand om avfallet

De avklippta stammarna ska förbrännas på Återvinningscentralen. Hör med återvinningscentralen i förväg för att ta reda på hur du ska förpacka och transportera växtdelarna och om de kan ta emot dem.

Mer info www.byggros.com

Revansch

Vill du hämnas på din parkslide under tiden du bekämpar den är den tydligen ätbar.

Prenumerera på Grubby Gardens Nyhetsbrev

För att få info om alla blogginlägg samt andra tips, nyheter och erbjudanden (enbart från Grubby Gardens), prenumerera på nyhetsbrevet här.