070 966 3053 info@grubbygardens.se

Det enskild mest effektiva sättet att gynna biologisk mångfald i din trädgård är att sluta använda bekämpningsmedel.

Den bekämpningsmedel med mest utbredd användning är glyfosat. Vi vet att glyfosat dödar all växtlighet, kan skada insekter och är giftigt för vattenlevande organismer. ”Kan skada insekter” eftersom det finns begränsad med forskningsresultat om detta. De sätt att använda glyfosat som är mest skadliga för pollinerande insekter förekommer inte i Sverige. Men i Sverige används uppemot 700 ton glyfosat. Årligen och bara här. Andra länder har mindre stränga regler och utanför EU är flygbekämpning tillåtet. Skrämmer det här dig? Mig med. Ställd inför sådana siffror kan det kännas hopplöst. Vad gör det för skillnad vad jag gör i min trädgård? Men det gör skillnad. Varenda kvadratmeter av giftfri mark där det finns mat och boplats för insekter och där det INTE läcker ner rester av bekämpningsmedel i grundvattnet gör skillnad. Där finns det en fristad för våra insekter, våra bin, de som vi inte kan överleva utan.

Vi måste skydda våra insekter!

Vi måste skydda våra insekter!

Vad medför detta? Det betyder framförallt att vi aldrig ska använda en produkt som heter Roundup. Inte i trädgården och inte på hårdgjorda ytor. Roundup innehåller glyfosat. Men det finns en till produkt som innehåller glyfosat där det verkar vara ett större motstånd när man ställer sig emot dess användning. Den produkten heter, märkligt nog, Ecoplug och används för att ta död på sly när träd fälls eller i häckar. Motståndet verkar bero på att det är lite mer arbetskrävande att bli av med sly på andra sätt. Men det är värt arbetet!

Andra mindre skadliga sätt att motverka sly finns. Dessa har jag läst om, men har inte provat själv. Huvudingrediensen är tid och envishet:

  • Ringbarka slyet och låt det står tills det dör
  • Borra fullt med hål – det får gärna stå vatten i hålen. Klipp allt som kommer till våren.
  • Stryp ljuset – dra någonting tjock och svart över stubben och fästa så tätt mot marken du kan.

Läs hela SLUs information on glyfosat här