070 966 3053 info@grubbygardens.se

Grubby Gardens cover pic

Grubby Gardens designar hållbara, ätbara och njutbara drömträdgårdar. På webbsidan pratas det också om hållbar, ätbar och njutbar trädgårdsdesign. Ordet hållbar passar ju bra ihop med ätbar och njutbar, men det kan tolkas på olika sätt. Dags för lite förklaring av vad Grubby Gardens menar med hållbar!

Definitionen av hållbar från Wictionary är:

  1. som inte lätt går sönder
  2. som tål att utövas eller användas under en längre tid utan att orsaka skador på något, t.ex. på miljö eller ekonomi

Hur kan en trädgård gå sönder?

Någonting är fel i trädgårdenOgräs, skadegörare och växtsjukdomar är konkreta exempel på hur en trädgård skulle kunna gå sönder, om man vill uttrycka det så. Tidigare har svaret på just ogräs, skadegörare och växtsjukdomar varit att tillföra olika kemikalier till trädgården. En del tidigare använda konstgjorda kemikalier är erkänt dåliga för miljön och därmed förbjudna i handeln, medan andra fortfarande utreds. Jag vill dock ta det säkra före det osäkra och rekommenderar ingen användning av konstgjorda kemikalier i trädgården, eftersom det alltid finns en risk att dessa kan skada miljön på något sätt.

Så  en hållbar trädgård är en trädgård som inte lätt dukar under för ogräs, skadegörare och växtsjukdomar och som dessutom kan stå emot dessa problem utan att riskera skador på miljön genom att undvika att använda gifter. En hållbar trädgård är dessutom en trädgård som under lång tid framöver lyckas ge den känsla och estetiska uttryck som trädgårdsägaren önskar sig. Allt detta måste kunna ske med en skötselnivå som är lämplig för de som vistas i trädgården.

Hur skapas en hållbar trädgård?

Blomfluga Enköpings DrömparkenDet är det här som är så roligt! Varje växt måste passa till platsens förutsättningar som t.ex. ljus, vatten, jord, klimatzon och tillgänglig plats. Detta är viktigt för att hjälpa växten utvecklas optimalt och att vara motståndskraftig mot sjukdomar och angrepp. Varje växt måste också passa ihop med sina grannar t.ex. inte konkurrera ut den, inte skapa skugga som en grannväxt inte tål, inte ta all näring osv. När det gäller framförallt träd och buskar är det också viktigt att de kommer att fortsätta passa till platsens förutsättningar under lång tid framöver, eftersom de är dyrare i inköp och tar tid att etablera sig och nå sin rätta karaktär. Och givetvis måste alla växter tillsammans skapa den upplevelse som trädgårdsägaren är ute efter!

Dessutom måste trädgården göras robust. Till exempel är det bra att ha flera växter som tillhör olika växtfamiljer för då påverkas inte hela trädgården om den skulle drabbas av växtsjukdomar eller skadegörare som specialisera sig på specifika växtfamiljer. Det är också viktigt att försöka välja sorter som är motståndskraftiga mot sjukdomar. Ibland kan det vara klokt att helt undvika ett växtslag som har haft problem. Att gynna biologisk mångfald är också ett sätt att göra en trädgård mer robust.

Varför gynna biologisk mångfald?

Fjäril Linnes Hammarby sommarblomsrabatt

För det första vill jag säga att problemen vi har med minskande biologisk mångfald kan vara en överlevnadsfråga för hela vår planet. Men genom att försöka gynna biologisk mångfald i våra egna trädgårdar gör vi i alla fall någonting, och om vi är flera som agera så blir effekten större. Dessutom har vi som trädgårdsägare mycket att vinna på att öka den biologiska mångfalden i vår trädgård.

Om det finns mat, så är det stor chans att det kan komma någonting som gillar att äta denna mat. Om det även finns boplatser så kanske de stannar kvar. ”Maten” kan vara till exempel bladlöss. Andra insekter, eller snarare deras larver, lever av bladlöss, till exempel nyckelpigor, guldögonsländor eller blomflugor. Är de naturliga fienderna kvar i trädgården så tar inte bladlössen överhand. Men om bladlössen försvinner helt så försvinner också rovinsekten, och då finns det ingenting som bekämpar när nästa bladlössangrepp kommer. Har man tur så kan det dessutom komma flera som håller skadegörare i schack – till exempel fåglar eller fladdermöss. Målet med en hållbar och robust trädgård är därför att inte utrota alla skadegörare utan att hålla dem i balans.

Sniglar, sork och rådjur

Rådjur i kolonnilottsområdetJag vet, allt detta låter väldigt fint. Men man vill nog inte ha någonting som äter rådjur i sin villaträdgård, så där är det andra åtgärdar som gäller. En katt skulle nog vara en bra åtgärd för att avskräcka sork. Men vi har en kanin, så jag experimenterar med annat. Bland annat har jag planterat stora mängder allium (olika sorter) kring mina nyplanterade buskar och träd. Jag har även ”planterat” några tomma vinflaskor på en utsatt ställe på min kolonilott i hopp om att de ska skapa vibrationer i jorden med hjälp av vinden. Sork sägs inte gilla vibrationer. Återstår att se om något av detta hjälper. Ser ni en pantersnigel så var rädd om den. De är nämligen naturliga fiender mot mördarsniglarna, även om de är inte heller en inhemsk art. Jag även runt på kolonilottsområdet med min sekatör för att hjälpa pantersniglarna återskapa balansen mot mördarsniglarna. Värt att notera är att i min trädgård hemma, där jag har nästan enbart perenner, går sniglarnas frammarsch nästan obemärkt.

Under jorden

Glöm inte att det underjordiska mikrolivet och daggmaskarna också är en viktig del av den biologiska mångfalden! Dessa är ofta nedbrytare, så de behöver någonting att bryta ner. Att klippa upp vissna perenner på vårkanten och lämna resterna på ytan är ett bra sätt. Det täcks åter snart av grönska.

Summering

Robust och lite vild trädgård med boplats för nyckelpigor

Gifter har ingen plats i en hållbar trädgård. Genom att välja rätt växt på rätt plats, och genom att eftersträva en viss mångfald av växtfamiljer skapa man en robust trädgård. Att dessutom välja växter och material som ger mat och boplats åt insekter, fåglar och andra djur hjälper till att skapa en balans i trädgården. Mot större skadegörare kan det behövas lite annan uppfinningsrikedom. Till sist glöm inte jorden!

Prenumerera på Grubby Gardens Nyhetsbrev

För att få info om alla blogg inlägg samt andra tips, nyheter och erbjudanden (enbart från Grubby Gardens), prenumerera på nyhetsbrevet här.