070 966 3053 info@grubbygardens.se

I en inventering av kolonier av långörade fladdermöss i kyrkor i Skara stift som gjordes först 1980 och igen 2016 fann forskare att nästan hälften av kolonierna hade försvunnit. Detta var förbluffande eftersom en koloni av långörade fladdermöss håller sig kvar på samma plats i många generationer. Det som hade hänt var att på just de kyrkor där kolonierna hade försvunnit, hade fasaden belysts från alla håll. Detta gör att fladdermusen inte flyger ut för att jaga på kvällarna eftersom det aldrig blir mörkt. De väntar istället på mörkret vilket aldrig kommer och så småningom dör de av svält. När jag bläddrar genom olika artiklar och forskningsrapporter om belysningens påverkan på nattlevande djur och insekter visar det sig att belysning som är så viktig för oss människor och vår trygghet, säkerhet och välmående onekligen har en negativ påverkan på djurlivet. Som en trädgårdsarkitekt som försöker skapa trädgårdar som gynnar både människorna som vistas i trädgården och biologisk mångfald, känner jag mig kluven. Belysning är så oerhört betydelsefull för oss, särskilt vi som bor på nordliga breddgrader. Finns det någonting vi som trädgårdsägare kan göra för att förbättra situationen?

Forskning om belysning i offentlig miljö

Rapporterna som jag har hittat handlar enbart om belysning i offentlig miljö och ger råd för till exempel vägbelysning, belysning av offentliga byggnader och belysning i närheten av vattendrag eller naturreservat, men rådet kan vara värt att tänka på och är till och med ganska enkelt att tillämpa även när det gäller belysningen i vanliga villaträdgårdar.

Använd ljus där och när det verkligen behövs

Vi människor är mest beroende av artificiellt ljus under vintern, en period där många djur och insekter är mindre aktiva. Ett råd är därför att koncentrera användning av belysning till vinterhalvåret och försöka begränsa det under sommarhalvåret när behovet är något mindre. Sommarkvällar med mysbelysning är underbara men det är kanske onödigt att all belysning tänds när familjen är bortrest. Sedan är det stor skillnad mellan olika trädgårdar – om en trädgård finns mitt i en stad med mycket gatu- och annan belysning åt alla håll, så har trädgårdsbelysningen antagligen väldigt lite påverkan på djurlivet jämfört med den offentliga belysningen. Men gränsar din tomt mot en skog och det inte finns så mycket annat ljus i närheten är det kanske värt att fundera över var i trädgården ljuset verkligen behövs.

Använd timer och rörelsedetektor

Jag erkänner en viss tveksamhet till hur trivsamt ett entréljus är som styrs av rörelsedetektor. Det kan dock vara bra från säkerhetssynpunkt. Åtminstone kan rådet att använda timer lätt tillämpas av många belysningssystem. Med In-Lite, ett belysningssystem som jag gärna jobbar med, finns möjlighet att använda en ljussensor och timer.

Rikta ljuset mot någonting

Rent estetisk tycker jag väldigt mycket om effekten av att belysa en växt, föremål eller yta och väljer gärna att göra det snarare än att ha alltför många synliga armaturer. Detta tillvägagångssätt är glädjande nog även bra när det gäller minskning av ljusföroreningar. För flera tips om belysning finns ett syster-inlägg här.

Placering av nattfjärilarnas favoritväxter?

Kaprifol, en av nattfjärilarnas favoritväxter

Här hade jag gärna velat hitta mer information. Forskningen som handlar om belysningens påverkan på nattlevande insekter och djur fokuserar, helt förståeligt, om hur man kan placera och styra själva belysningen för att minska påverkan. Som trädgårdsarkitekt funderar jag mycket på placeringen av växter också. Genom att placera några av nattfjärilens favoritväxter i ett obelyst hörn av trädgården, gynnar vi då nattfjärilar? Eller är avståndet från husets belysning ändå för kort för att hjälpa fjärilarna hitta sin mat? Vilket avstånd från närmaste ljuskälla behövs i så fall (och denna fråga blir genast komplicerad eftersom belysningsstyrka och hur mycket ljuset sprids också måste tas hänsyn till)? Gör det skillnad att ha några sådana växter i ett mörkt hörn om till exempel liguster eller syren (som hör till nattfjärilarnas favoritväxter) ändå används som häck i närheten (och under gatubelysningen)? Är det bättre att undvika nattfjärilarnas favoritväxter helt än att plantera dem där det finns stark belysning?

Exempel på nektarväxter: doftschersmin, kaprifol, liguster, syren.

Exempel på värdväxter: ask, lind, alm, poppel, pil, vide, hassel.

Slutsats

Det här inlägget innehåller ganska många frågor. Jag har definitivt inte alla svar men vill med min trädgårdsdesign, som även inkluderar den viktiga belysningen, försöka sträva efter att tillsammans med trädgårdsägarna planera klokt och minska eventuell påverkan på nattlevande djur. Dela gärna med dig om du kan bidra med mer information i ämnet som är relevant för belysning i privata trädgårdar eller placering av nattfjärilarnas favoritväxter!

Referenser

Det är främst de här två artiklarna som jag har hämtat information från.

[1] ”Det dödliga ljuset” från tidningen Forskning och Framsteg 2018 https://fof.se/tidning/2018/8/artikel/det-dodliga-ljuset

[2] Vägbelysningens påverkan på djur och växter samt rekommendationer för val av ljus. Litteraturstudie av Calluna 2011 https://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/160/10023.pdf

Prenumerera på Grubby Gardens Nyhetsbrev

För att få info om alla blogg inlägg samt andra tips, nyheter och erbjudanden (enbart från Grubby Gardens), prenumerera på nyhetsbrevet här.