070 966 3053 info@grubbygardens.se

Minns ni sommaren 2018 när alla gräsmattor blev bruna i torkan? Inte så roligt. Visst blev de relativt snabbt gröna igen när regnet kom, men det var flera månader av brunt som vi fick stå ut med. Det sägs att en hårdklippt gräsmatta har lika lite biologisk mångfald som betong eller asfalt. Men fick du också blommor som växte upp under den tiden som gräsmattan inte klipptes? Naturen kom snabbt igång för att fylla tomrummet, såsom naturen brukar göra. Som lekyta eller som stor yta som ska tåla en del tramp håller jag med om att gräs är oslagbart. I det här inlägget vill jag öppna möjligheterna för alternativ till klippt gräsmatta på områden där det inte finns så mycket tramp. Alternativ som är både mer torktåliga och som gynnar biologisk mångfald.

Ängsblommor i gräsmattan

Vilda blommor växte upp i gräsmattan under torkan

Klipp inte gräset så kort

I höstas var jag på en föreläsning av den fantastiske Bosse Rappne. Han tycker att golfbaneidealen har haft en negativ inverkan på villaträdgårdar. När det gäller gräs så är rötterna ungefär lika långa som själva gräset. Klipper du gräset kort så blir rötterna mer grunda och mer känsliga för torka. Det vill säga att en gräsmatta som hålls vid 5cm är mer torktålig än en gräsmatta som klipps ner till 2-3cm. Den är nog dessutom mer tramptålig och mår i allmänhet bättre. Om du råkar ha andra växter i din gräsmatta så kanske det även finns lite mer chans att några av de blommar om gräset hålls aningen högre. Varje blomma är en vinst för biologisk mångfald!

På nära håll där det inte trampas så mycket

Sanningen är att en perennrabatt kräver mindre skötsel än samma yta av gräsmatta som ska klippas, luckras, gödslas, toppdressas osv. Med perenner klipper man ner vissna delar på våren och lägger på lite gödsel vid behov. Det återkommande jobbet med perenner är ogräsrensning. Vissa perenner är bättre än andra på att hålla bort ogräs, det gäller att välja växter som passar till platsens förutsättningar och att plantera dem tillräckligt tätt. Mattbildande marktäckare är ett bra val om du vill ha ett enhetligt utseende och relativt låga växter, men stora sjok av högre perenner eller låga buskar kan också vara fina på rätt plats. I många fall kan perenner passa bättre på en plats än gräs, som till exempel under stora träd där gräsmatta sällan trivs. Vissa marktäckare tål lite tramp, men vad jag vet finns det inga som tål lika mycket tramp som gräs. Har du ett område där du bara går på en begränsad del av ytan, där gräs inte trivs, eller där det är pilligt att klippa gräset, fundera på om inte dessa platser skulle kunna bli snyggare, mer torktåliga och bättre för biologisk mångfald om du ersätter gräset med marktäckare eller andra perenner och eventuellt en eller annan stegsten eller gång.

Geranium macrorrhizum, flocknäva planterat i en smal remsa framför en häck.

Geranium macrorrhizum, flocknäva planterat i en smal remsa framför en häck.

 

Thymus serpyllum, backtimjan är väldigt torktålig. Dock är den inte världsbäst på att hålla emot ogräs - bäst chans har den om den får växa i mager, torr jord.

Thymus serpyllum, backtimjan är väldigt torktålig. Dock är den inte världsbäst på att hålla emot ogräs – bäst chans har den om den får växa i mager, torr jord.

 

Hedera helix Grafik E, murgröna. Murgröna måste inte klättra utan kan även användas som marktäckare.

Hedera helix Grafik E, murgröna. Murgröna måste inte klättra utan kan även användas som marktäckare. Sorten Grafik E är en väldigt bra marktäckande sort.

Äng

Det allra bästa för biologisk mångfald är att låta en del av trädgården bli lite vild. Detta kan göras på ett sätt så att det ändå ser vårdat ut genom att till exempel jobba med tydliga former eller anlägga en kant till det vilda området. På stora ytor eller slänter som inte besöks så ofta passar det utmärkt att anlägga en äng. Om jorden redan är mager och torr och gräset växer sparsamt har du mycket bättre förutsättningar för en äng än en gräsmatta. Men det finns ängsväxter som passar även fuktigare jord. Det finns två tillvägagångssätt:

1)        Prova att släppa upp det som finns i jorden, se hur den utvecklas, och komplettera eventuellt med plantor, lökar eller fröer så småningom.

2)        Rensa bort gräset, luckra lite, och så en ängsblandning. Det finns flera att välja ifrån beroende om ni vill gynna humlor eller fjärilar och om ni vill ha gräs i blandningen eller inte.

Viktig för en äng är att blommorna måste få chans att fröa av sig och jorden måste förbli mager – därför ska ängen slås en gång mot slutet av sommaren, materialet ska lämnas kvar i några dagar för att fröa av sig för att sedan samlas upp och komposteras på en annan plats.

Gobeläng gräsmatta

Ett annat alternativ till gräsmatta är en så kallad gobeläng gräsmatta (engelska Tapestry lawn) eller örtgräsmatta där gräset utesluts helt och det istället planteras många olika sorter av låga örter för att ersätta gräsmattan. Tanken är att det ska fungera att gå på denna gobeläng, även om det kanske inte riktigt lämpar sig för fotboll. Örterna som väljs är i möjligaste mån inhemska växter. Växterna som passar bäst till en gobeläng är sådana som har en bladrosett längst ner. En gobeläng klipps en till två gånger per säsong och all växtmaterial tas bort – på samma sätt som med en äng behöver jorden hållas näringsfattig så att inte gräs gynnas på bekostnad av örterna.

Referenser

SLU har utfört ett projekt ”Towards sustainable lawns” där det finns mycket värdeful information och inspiration:

[1] Dokument med växtlistor för blomstrande gobeläng, stiliserad löväng och ängsmatta med picnic-bänk

[2] En handbok Alternativ till gräsmatta i Sverige från teori till praktik

Summering

Hur mycket tid man sparar genom att ersätta delar av gräsmattan med äng, marktäckare eller andra perenner beror självklart på hur mycket arbete du lägger ner på din gräsmatta. Men vinsterna för biologisk mångfald är stora och med rätt val av växter kommer en äng eller ett hav av marktäckande perenner, när den har etablerat sig, att hålla sig frodig mycket längre under perioder av torka än en hårdklippt gräsmatta.

Prenumerera

För att få info om alla blogg inlägg samt andra tips och erbjudande från Grubby Gardens, prenumerera på nyhetsbrevet här.